Okna Rehau Geneo

Plastová okna GENEO

GENEO® - okna budoucnosti!!!

GENEO® - ultrastabilní okenní profil z materiálu pro 3.tisíciletí RAU -FIPRO ®

Výrobek je veden v programu Zelená Úsporám pod kódem SVT 6444

Okna GENEO® jsou inovačním systémem 6ti komorovým se stavební hloubkou 86mm, který díky materiálu ze skleněným vláknem a také speciální receptuře a technologii výroby umožňují získání dokonalých statických a tepelně izolačních parametrů. Skleněné vlákna, která byla několikanásobně ověřena v leteckých technologiích nyní zasahují do oblasti okenní techniky.

Profil GENEO® je prvním ultrastabilním okenním profilovým systémem, vyrobeným z nového materiálu RAU-FIPRO®, který má nejvyšší součinitele stability a pevnosti, díky čemu je možno se zřící použití dodatečných kovových výztuží.

Okna GENEO® jsou díky unikátním vlastnostem nejvhodnější pro použití v pasivním stavebnictví.
Tento inovační profilový systém poskytuje také nové možnosti v rozměrech, které nebylo možno dosud realizovat - až 90 % běžných řešení je možné vyrobit bez použití ocelové výztuhy, např. balkónové dveře s výškou 220 cm a šířkou křídla 100 cm. V případě použití ocelové výztuhy, je možné dosáhnout do této doby nedosažitelných rozměrů - např. balkónové dveře výškou až 260 cm a šířkou 130 cm, tímto je možno poskytnout architektům a investorům větší možnosti při moderních velkých proskleních. Funkčnost profilu, flexibilitu a modularitu zabezpečují komory, které jsou uzpůsobeny také pro vložení termomodulů, které zásadně ovlivňují tepelně-izolační vlastnosti žádoucí pro splnění různých energetických norem a předpisů.
Součinitel přechodu tepla Uf (rámu) standardního rámu je 1,0 W/m2K; při použití termomodulů je možné dosáhnout Uf (rámu) od 0,85 až do 0,91 W/m2K a při použití skla Ug = 0,5 W/m2K dosahuje okno až Uw = 0,72 až 0,73 W/m2K, což splňuje kritérium použití v pasivních domech.

Použití materiálu se skleněným vláknem nazývaného RAU-FIPRO®, otevírá úplně nové perspektivy v okenním stavebnictví dosahujíc překvapivých tepelně izolačních parametrů a přispívá ke snížení spotřeby energie.

Nejlepší útlum hluku bez armování s doposud nedosažitelnými hodnotami včetně optimální tepelné izolace.
Osvědčené a hladké pohledové plochy nejsou náchylné k zašpinění a snadno se udržují.
Maximální komfort zavírání oken díky optimalizaci těsnění.
Větší prvky se štíhlou konstrukcí s optimálními zisky tepelné energie solárního záření a moderní architektonický styl.

Okna z profilů GENEO® jsou jedinečnou a progresivní inovací. Přesvědčují svým technologickým náskokem a význačnými technickými vlastnostmi, které dřívější okenní systémy překonávají.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ A KLADY OKEN GENEO:

  • značkový, REHAU® 6ti komorový profil o šířce 86 mm vyrobený z materiálu nové generace RAU-FIPRO® na bázi skelných vláken, dosahující dokonalých parametrů termické izolačnosti a nejvyšší stability a pevnosti
  • dvoukomorová okenní tabulka (takzvané trojsklo) s tepelným rámem a koeficientem U=0,7 W/m2K - zaručující velkou redukci nákladů topení a ochranu před hlukem
  • dokonalá akustická izolace okna Rw 47 dB pro okenní tabulky o akustické izolačnosti 50 dB, dosahovaná bez ocelové výztuže a při zachování optimálních parametrů tepelné ochrany
  • trojskla s rámečkem SUPER SPACER®
  • bezporuchové kování ROTO® ve standardu s mikroventilací (opce postupného výklopu), blokace kliky s nadzvednutím křídla, dva bezpečnostní body (na každém křídle) proti vypáčení křídla - zaručující zvýšený komfort obsluhy a vysokou bezpečnost
  • bezpečné hliníkové kliky HOPPE® série SECUSTIK® s bezpečnostní funkcí - zajišťující dodatečnou ochranu proti vloupání, barevná provedení: bílá barva a s jednostrannou fóliovou úpravou klika v bílé barvě; oboustranná fóliová úprava s imitací dřeva klika v barvě starého zlata F4; oboustranně fóliová úprava v antracitové barvě klika v barvě titanu F9
  • profil zaplňující technologickou drážku v dolní části rámu - zajišťuje ochranu před znečištěním a usnadňuje mytí a čištění okna
  • podokenní profil (montážní) - zajišťuje bezpečnou dopravu a odbornou montáž okna a parapetů.
  • výrobek nejvyšší kvality, který díky použití nejkvalitnějších materiálů a pokročilých inovačních výrobních technologií obdržel prohlášení o shodě ce. Splňuje požadavky normy UE 89/106/EEC.